แหวนโปร่งจิกเพชร

GOLD%

    96.5

WEIGHT

    1 กรัม