DISTRIBUTOR

กรุงเทพมหานคร (ค้าปลีก)

สาขาสีลม คอมเพล็กซ์ (กรุงเทพฯ)

ADDRESS

191 อาคารศูนย์การค้าสีลมคอมเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 429 บี ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 • OPEN HOUR

  10.30-20.00

 • PHONE NUMBER

  0-2613-4709

กรุงเทพมหานคร (ค้าส่ง)

สาขาวังบูรพา (กรุงเทพฯ)

ADDRESS

857 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
10200

 • OPEN HOUR

  อังคาร - พฤหัสบดี 10:00-17:00

 • PHONE NUMBER

  0-2222-1938 , 08-8628-9684 , 08-8678-2684

พิษณุโลก (ค้าส่ง)

สาขาพิษณุโลก

ADDRESS

198/17-18 ถ.เอกาทศรฐ
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
65000

 • OPEN HOUR

  08:30-17:30

 • PHONE NUMBER

  08-9444-9276 , 0-5524-8568

สุราษฎร์ธานี (ค้าส่ง)

สาขาสุราษฎร์ธานี

ADDRESS

191/4-5 ถ.ชนเกษม
ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี
84000

 • OPEN HOUR

  08:30-17:30

 • PHONE NUMBER

  08-6340-8102, 08-8924-5697

เชียงใหม่ (ค้าส่ง)

สาขาเชียงใหม่

ADDRESS

8/14 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง
ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
50000

 • OPEN HOUR

  08:30-17:30

 • PHONE NUMBER

  0-5324-0385 , 06-5729-2455

สงขลา (ค้าส่ง)

สาขาหาดใหญ่

ADDRESS

20 ถ.ธรรมนูญวิถี
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110

 • OPEN HOUR

  08:30-17:30

 • PHONE NUMBER

  08-1392-9246