เริ่มต้นจากช่างทองโบราณ

สู่นวัตกรรมการลงทุนทองคำยุคใหม่

2460
2495 - 2529
2530
2532
2548
2552

2460

ร้านทองเล็กๆ ได้ถือกำเนิดขึ้น
ที่บ้านต้นโพธิ์ จังหวัดเพชรบุรี

2495 - 2529

ร้านค้าทองคำได้ขยับขยายสาขา
ไปยังจุดต่างๆ ในจังหวัดเพชรบุรี

2530

เข้าสู่กรุงเทพมหานคร
โดยเปิดกิจการร้านทองในชื่อไท้ฮั้ว

2532

กำเนิดบ้านช่างทอง
ร้านค้าทองรูปพรรณ 99.99% รายแรก

2548

ออสสิริส ได้เปิดดำเนินธุรกิจ
ค้าทองคำแท่งเพื่อการลงทุนโดยเฉพาะ

2552

ก่อตั้งบริษัท ไอริส โกลด์ จำกัด
เพื่อดำเนินธุรกิจการซื้อขายเครื่องประดับทองรูปพรรณ