แหวนโปร่งจิกเพชร

GOLD%

    96.5

WEIGHT

    ครึ่งสลึง (1.9กรัม)