แหวนฝังอัญมณี ธาตุทอง

THE ELEMENT OF LIFE

ธาตุทอง (Element : Gold) เป็นแร่ธาตุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีความบริสุทธิ์ และไม่มีวันย่อยสลาย ซึ่งเปรียบเสมือนความแข็งแรง ซึ่งดอกไม้สัญลักษณ์ของความเเข็งเเรง คงทน เช่นเดียวกัน คือ ดอกไอริส (Iris Flower) จึงนำมาออกแบบเครื่องประดับชิ้นนี้

รูปทรงและสีของเครื่องประดับถูกออกแบบให้มีความสัมพันธ์กับฮวงจุ้ยรูปทรงกลมถือเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของธาตุทอง จึงทำให้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องประดับ และสีที่ถูกโฉลกหรือส่งเสริมธาตุทอง คือ สีขาว ทำให้อัญมณีเพทาย (White Zircon) ช่วยเสริมพลังให้มีความมั่งคั่ง เกียรติยศ และสติปัญญา

GOLD%

    99.9