เข็มกลัดฝังอัญมณี ธาตุไม้

THE ELEMENT OF LIFE
ธาตุไม้ (Element : Wood) เปรียบเสมือนความเจริญเติบโต เฉกเช่นเดียวกันกับดอกกล้วยไม้ (Orchid Flower) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่หมายถึงการเจริญพันธุ์ ทำให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจของเครื่องประดับชิ้นนี้
.
รูปทรงและสีของเครื่องประดับถูกออกแบบให้มีความสัมพันธ์กับฮวงจุ้ย ซึ่งรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าถือเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของธาตุไม้ จึงทำให้เครื่องประดับชุดนี้มีองค์ประกอบดังกล่าว และสีที่ถูกโฉลกหรือส่งเสริมธาตุไม้ คือ สีเขียว อัญมณีโครมดิออพไซด์ (Chrome Diopside) จึงถูกนำมาเสริมพลังบวกให้เครื่องประดับชุดนี้อีกด้วย
.
.
วัสดุทองคำ 99.99%

GOLD%

    99.9