สร้อยคอดอกพุด

GOLD%

    96.5

WEIGHT

    2 สลึง