สร้อยคอคตกริด

GOLD%

    96.5

WEIGHT

    2 สลึง