สร้อยข้อมือหัวใจคั่นลาย

GOLD%

    96.5

WEIGHT

    2 สลึง