จี้นักษัตรปีเถาะ

GOLD%

    96.5

WEIGHT

    1 สลึง