Collection

Wish Upon a Star

Wish Upon a Star

Lucky in Life, like the star shine in the night.
ปีนักษัตรได้เข้าไปอยู่ในพิธีกรรมหลายๆประการอันเกี่ยวพันกับโชคลางและความเชื่อ
ทำให้มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตเป็นอย่างมาก การเพิ่มอัญมณีที่ส่องประกายเปรียบเสมือนการ
เสริมให้มีชีวิตที่สว่างไสวเหมือนดวงดาวมี่ส่งสว่างอยู่ท่ามกลางท้องฟ้ายามค่ำคืน

View products on this collection