จี้นักษัตรปีเถาะ

GOLD%

    96.5%

WEIGHT

    1 สลึง