จี้นักษัตรปีมะเส็ง

GOLD%

    96.5

WEIGHT

    1 สลึง