OUR EVENTS

ซื้อ-ขาย-เปลี่ยน “เครื่องประดับทอง”

ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปร้านทองอีกต่อไป…เมื่อรู้จัก IRIS Gold ONLINE SHOP📱💍 บริการซื้อ ขาย เปลี่ยนเครื่องประดับทองครบจบที่นี่ที่เดียว ! 
เครื่องประดับทองไอริสเป็นทองคำแท้ มาตรฐานเดียวกับทองเยาวราชที่มีน้ำหนักทอง และความบริสุทธิ์ทองคำ 96.5% ตามสมาคมค้าทองคำกำหนด
✔ เรามีหน้าร้านจริง ✔ เป็นสมาชิกสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
✔ ได้รับอนุญาตการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และจำหน่ายสินค้าถูกต้องตามกฎหมาย ✔ ผ่านเกณฑ์ซื้อด้วยความมั่นใจจากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) หรือ GIT
.
เปลี่ยนเครื่องประดับทอง บริการ IRIS GOLD ONLINE SHOP 📱💸
👉 ถ่ายภาพสินค้า และแจ้งน้ำหนักทองสินค้าเดิม
👉 แจ้งน้ำหนักสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน และเลือกสินค้าชิ้นใหม่ให้เจ้าหน้าที่ประเมินราคา
👉 รอบการรับส่งสินค้า ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเวลา 13.00 น. (กรณีที่แจ้งหลังจาก 13.00 น. นับเป็นรอบวันถัดไป)
👉 หลังจากที่ได้ตกลงเปลี่ยนสินค้า เจ้าหน้าที่ (Move Vai) จะเข้าไปรับสินค้าให้ลูกค้าเตรียมจัดส่งสินค้า พร้อมบัตรรับประกันสินค้า (ผ่านบริการ Move vai เท่านั้น ค่าใช้จ่ายลูกค้าต้องชำระ (ขึ้นอยู่กับระยะทางและมูลค่าของสินค้า))
👉 หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับสินค้าจากลูกค้าจะดำเนินการแจ้งยอดเงินสุทธิที่ลูกค้าต้องชำระ และดำเนินการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้ในวันถัดไป
👉
ในกรณีที่เปลี่ยนสินค้าในน้ำหนักน้อยกว่าสินค้าเดิม ยอดคงเหลือในส่วนนั้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนให้ลูกค้า ภายในวันทำการถัดไป (T+1)
.
หลักฐานที่จะต้องแสดงในการขาย – แลกเปลี่ยนทอง
1.สำเนาบัตรประชาชนผู้ขาย
2.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (ตรงกับบัตรประชาชนผู้ขาย)
2.ภาพถ่ายสินค้า
3.เบอร์โทรศัพท์
4.บัตรรับประกันสินค้า Iris gold (ถ้าไม่มีจะถูกหัก 5 % จากราคารับซื้อคืนตามที่สมาคมประกาศ ณ วันที่เจ้าหน้าที่ได้รับสินค้า)
.
เงื่อนไขทั้งหมดให้บริการสำหรับลูกค้าเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครฯ เท่านั้น
รับซื้อทอง บริการ IRIS GOLD ONLINE SHOP 📱💸
👉 ลูกค้าสามารถสอบถามราคารับซื้อคืนจากเจ้าหน้าที่ (ประเมินราคาให้คร่าวๆ)
👉 หลังจากสอบถามราคาแล้ว ลูกค้าจะต้องส่งสินค้า และใบรับประกัน Iris gold กลับมาทางบริษัท (ผ่านบริการ Move vai เท่านั้น ค่าใช้จ่ายลูกค้าต้องชำระ (ขึ้นอยู่กับระยะทางและมูลค่าของสินค้า))
👉 รอบการรับส่งสินค้า ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเวลา 13.00 น. (กรณีที่แจ้งหลังจาก 13.00 น. นับเป็นรอบวันถัดไป)
👉 เมื่อเราได้รับสินค้าแล้ว เราจะใช้ราคาสมาคมรับซื้อคืน ณ วันที่ได้รับสินค้าจากทางลูกค้า เป็นตัวคำนวน และทำการโอนเงินคืนให้ลูกค้า ภายในวันทำการถัดไป (T+1)
.
หลักฐานที่จะต้องแสดงในการขาย – แลกเปลี่ยนทอง
1.สำเนาบัตรประชาชนผู้ขาย
2.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (ตรงกับบัตรประชาชนผู้ขาย)
2.ภาพถ่ายสินค้า
3.เบอร์โทรศัพท์
4.บัตรรับประกันสินค้า Iris gold (ถ้าไม่มีจะถูกหัก 5 % จากราคารับซื้อคืนตามที่สมาคมประกาศ ณ วันที่เจ้าหน้าที่ได้รับสินค้า)
.
เงื่อนไขทั้งหมดให้บริการสำหรับลูกค้าเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครฯ เท่านั้น

SHARE THIS POST